Saturday, 19 September 2020 23:08

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

5130206

  Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή word (.doc) >ΕΔΩ<.                                                                                                   

   ΑΘΗΝΑ  9/6/2020
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
Τον  ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ για ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ– ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ως ασκούντα Δικαστική  Λειτουργία.

Σας γνωστοποιούμε ότι:
Ως ελεύθεροι ΖΩΝΤΑΝΟΙ  άνθρωποι στο εξής δεν επιθυμούμε τρίτοι να αποφασίζουν για την  δική μας ζωή  ενεργώντας εν λευκώ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ . Στο πνεύμα αυτό ΑΝΑΚΑΛΕΣΑΜΕ την Πληρεξουσιότητα – Αντιπροσώπευση – Εκπροσώπηση  ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  με τα υπ. Αριθ. έγγραφα που απευθύνονται:
  1) Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδος το οποίο επιδόθηκε  με την υπ. αρ. 10818 Β/4-56-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Π. ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ).


2) Στην Βουλή των Ελλήνων επιδόθηκε με την υπ. αρ. 10817Β/4-6-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Π. ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ) ,
3) Στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος επιδόθηκε με την υπ. αρ. 10819Β/4-6-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Π. ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ).
4) Στον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος επιδόθηκε με την υπ. αρ. 10816Β/4-6-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Π. ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ), τα οποία επισυνάπτουμε στο τέλος του εγγράφου. Ως Νομικοί γνωρίζετε πολύ καλά ότι το δικαίωμα της ανάκλησης του αντιπροσώπου – εκπροσώπου  ή οποιουδήποτε ενεργεί για λογαριασμό μας  είναι φυσικό και αναφαίρετο δικαίωμα μας  και  σε  αρμονία με τον ΝΟΜΟ.
Με αυτό το πνεύμα με την παρούσα ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΑΣ και από ΕΣΑΣ  ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Έχοντας όμως υπόψη την εμπειρία και την πείρα σας  στα  θέματα ελέγχου των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ εάν και εφόσον θέλετε ως ανεξάρτητη Δικαστική  Λειτουργία,  παράλληλα με την αντιπροσώπευση - εκπροσώπηση των υπολοίπων Ελλήνων να λειτουργείτε  και ως δικοί μας εντολοδόχοι  (και όχι ως αντιπρόσωποι - εκπρόσωποι), προστατεύοντας ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΑΙΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ , το Δημόσιο συμφέρον, που είναι και το συμφέρον όλων των Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών ασκώντας με την πείρα που έχετε έλεγχο στα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 98 του Συντάγματος   λαμβάνοντας υπόψη σας  και τα νέα δεδομένα, δηλαδή την εμπλοκής μας ως ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ επί  της  Εθνικής  Περιουσίας.  
Με την παράκληση να μας γνωστοποιήσετε  εντός 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών από ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ   την βούληση σας (να λειτουργείτε κατ’ εντολή μας).
Με την αποδοχή της πρότασής μας θα σας γνωστοποιηθεί σύμβαση που θα ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΧΕΣΗ.   
Στην αντίθετη περίπτωση  με  το πέρας της προθεσμίας αυτής και εφόσον δεν έχετε  ζητήσει νέα ημερομηνία  για την  γνωστοποίηση της βούλησής σας, θα σημαίνει την ΡΗΤΗ ΑΡΝΗΣΗ  ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ σε πράξεις που θα αφορούν την υπεράσπιση των φυσικών και αναφαίρετων δικαιωμάτων μας και συμφερόντων  μας!
Στην περίπτωση  αυτή και σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν μπορείτε αυτοβούλως χωρίς την δική μας συγκατάθεση να  προτείνετε, να εγκρίνετε ή να ελέγχετε τα περιγραφόμενα υπό του άρθρου 98 του Συντάγματος.  Υποχρεούστε όπως  εντός 15 ημερολογιακών ημερών να μας γνωστοποιήσετε όλες τις οικονομικές συμβάσεις που εσείς εγκρίνατε ως συμφέρουσες για την  χώρα μας  εγχώριες και διεθνείς  από τις  οποίες  θα προκύπτουν έσοδα (για να είναι συμφέρουσες)  για τους ΚΥΡΙΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ  Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς..  Δικαιούμαστε και υποχρεούστε  με την ιδιότητα  μας ως  ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ   ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ   να μας παραδώσετε: το αρχείο με όλες τις  συμβάσεις  εγχώριες και διεθνείς  που η  χώρα μας  έχει υπογράψει και είναι ενεργείς μέχρι σήμερα, επισυνάπτοντας την Αναλυτική ΕΙΣΗΓΗΣΗ κάθε σύμβασης που χωριστά  εγκρίνατε.
Υπενθυμίζοντας σας ότι  από σήμερα μαζί με την νομοθετική και εκτελεστική λειτουργία δεν νομιμοποιήστε σε πράξεις έγκρισης δικαιοπραξιών και πληρωμών χωρίς την δική μας συγκατάθεση (ΩΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) .

Ως ΚΥΡΙΟΙ  όλων των μορφών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της Δικαστικής Λειτουργίας ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως ενημερώνετε, όλες τις υφιστάμενες υπηρεσίες σας για την ανάκληση της πληρεξουσιότητας – αντιπροσώπευσης - εκπροσώπησης   σας  από εμάς και ότι από σήμερα  μαζί με σας τίθενται κάτω και από τις δικές μας εντολές ως ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ της Δικαστικής Λειτουργίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ή στα τηλέφωνα: 6980121266, 6906652938. ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνική Επιτροπή Συνδιαχειριστών Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών (Ε.Ε.Σ.Ε.Α.Ι.),Κομνηνών 43, Δαφνί Χαϊδαρίου, Τ.Κ. 12462, Νομός Αττικής.

Με την  επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, να επιδώσει νόμιμα την  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ– ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ στον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο της  στην έκθεση επίδοσης του  για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και συγχρόνως να παραδώσει-συνεπιδώσει σε αυτόν  τα παρακάτω  έγγραφα:
1) Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδος το οποίο επιδόθηκε  με την υπ. αρ. 10818 Β/4-56-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Π. ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ).
2) Στην Βουλή των Ελλήνων επιδόθηκε με την υπ. αρ. 10817Β/4-6-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Π. ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ) ,
3) Στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος επιδόθηκε με την υπ. αρ. 10819Β/4-6-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Π. ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ).
4) Στον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος επιδόθηκε με την υπ. αρ. 10816Β/4-6-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Π. ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ),

Μετά τιμής
Οι υπογράφοντες την παρούσα, κατ’ εντολή και εξουσιοδότηση των 100  Τοπικών Επιτροπών Συνδιαχειριστών Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών (Τ.Ε.Σ.Ε.Α.Ι.),
Ως  ακολουθούν 20 σελίδες

Read 1294 times Last modified on Friday, 16 October 2020 03:22