Saturday, 08 May 2021 11:09

ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Written by
Rate this item
(14 votes)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD <<ΕΔΩ>>  ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF  <<ΕΔΩ>>

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ (Ε.Ε.Σ.Ε.Α.Ι.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
που λειτουργούν με άδεια της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑ : Ενημερωτική επιστολή – Σύμβαση.
Κατ΄ εξουσιοδότηση περισσοτέρων των 1.000 Τοπικών Επιτροπών σε όλη την Ελλάδα σας γνωστοποιούμε την παρούσα επιστολή με την Σύμβαση που ακολουθεί.
Η παρούσα επιστολή - Σύμβαση απευθύνεται σε όλους εσάς, που εν γνώσει ή εν αγνοία σας, είστε ως φυσικά πρόσωπα και άμεσα εμπλεκόμενοι, στην μεγαλύτερη απάτη που έζησε ποτέ η ανθρωπότητα. Οι περισσότεροι από εσάς ενεπλάκητε στην απάτη αυτή (θέλουμε να πιστεύουμε) εν άγνοια σας.


Παίρνοντας τα πράγματα εξ΄ αρχής και με την σειρά, να εννοήσετε όλοι:
Το 1945 αρκετά κράτη ιδρύουν μια κοινοπραξία με σκοπό την Διαχείριση του Παγκόσμιου εμπορίου και όλων των συναλλαγών των μελών τους . Οι Συμβάσεις– Κοινοπραξίες αυτές επικυρώθηκαν από την Χώρα μας με τον Νόμο 766/1945 (ΦΕΚΑ 315 /1945).Και την μετέπειτα τροποποίησή του με τον Νόμο 1086/1980 (ΦΕΚΑ 256/1980) όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Η Κοινοπραξία αυτή είναι γνωστή ως συνθήκη του «Bretton Woods», η γνωστή Κοινοπραξία της ιδρύσεως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Στην Κοινοπραξία του Bretton Woodsτο έτος 1945, συμμετείχαν 45 Χώρες. Σήμερα συμμετέχουν περίπου 190 Χώρες. Τα Κράτη αυτά ιδρύουν και αναθέτουν την διαχείριση και την εκμετάλλευση όλων των πόρων τους (λιμάνια ,αεροδρόμια , υπέδαφος, φυσικό αέριο, αποθέματα χρυσού , άυλους τίτλους, ορυκτό πλούτο, πολιτιστικό πλούτο, παραγωγικό πλούτο κ.α, δηλαδή οτιδήποτε διαθέτει κάθε Χώρα), εις το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) ως Παγκόσμιο Διαχειριστή. Από την εκμετάλλευση του κοινού πλούτου της Κοινοπραξίας αυτής υπό την αιγίδα του ΔΝΤ, έχουν προκύψει και συνεχώς προκύπτουν κέρδη που μοιράζονται στους ανθρώπους. Για το άμεσο μοίρασμα αυτών των κερδών δημιουργείται ένα σύστημα πληρωμών, μέσω των Κεντρικών Τραπεζών κάθε Χώρας, στις οποίες Κεντρικές Τράπεζες παραχωρείται ο Λογαριασμός των Γενικών Πόρων του ΔΝΤ για άμεση χρήση .
Ορίζεται Ταμείο καταθέσεων Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΘ ΕΧΩΡΑΣ, ως θεματοφύλακας για την διευκόλυνση των τρεχουσών συναλλαγών. Όπως ρητά προβλέπεται στην κοινοπραξία αυτή, οι τρέχουσες συναλλαγές στην απλή μορφή τους είναι οι καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, είτε αυτές αφορούν επενδύσεις για ανάπτυξη πρωτογενών πηγών, είτε οιαδήποτε συναλλαγή εμπορίου, είτε για την κάλυψη δανείων, είτε πληρωμή λογαριασμών, τόκων, δαπάνες διαβιώσεως οικογένειας κ.λπ. όπως αναφέρεται στο άρθρο 30(ΧΧΧ) εδάφιο δ’ 1,2,3,4, Νόμος 1086/1980 (ΦΕΚΑ 256/1980) χωρίς να τίθεται περιορισμός επί των ποσών, «απεριορίστως» όπως επί λέξει αναφέρεται στην Συνθήκη αυτή, προσφέροντας την οικονομική ευμάρεια στους ανθρώπους, που είναι και ο βασικός σκοπός της κοινοπραξίας και το σκεπτικό της Ιδρύσεώς της.
Σημειώνεται με έμφαση εδώ ότι η Σύμβαση αυτή δεν επιτρέπει σε κανένα μέλος εντός της Χώρας του να προβεί σε πράξεις μεροληψίας η παρεμπόδισης των συναλλαγών αυτών. Και πολύ σωστά δεν επιτρέπει, διότι θα ήταν αντίθετη στους σκοπούς της ιδρύσεως της Κοινοπραξίας αυτής και τη φιλοσοφία της.
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ως Κεντρική Τράπεζα ορίστηκε ως θεματοφύλακας της Χώρας μας από το 1945, με την ίδρυση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα κέρδη που προκύπτουν από την διαχείριση της Κοινοπραξίας αυτής, κατατίθενται για την Χώρα μας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.Α.Ε. που εκτελεί χρέη θεματοφύλακα δυνάμει της ως άνω Σύμβασης - Κοινοπραξίας.(άρθρο 13(XIII) εδάφιο 2 α’ Νόμος 1086/1980 ΦΕΚ Α 256/1980). Η κύρια ενασχόληση του θεματοφύλακα όπως γνωρίζετε είναι να φυλάσσει το πράγμα που του δόθηκε και να το αποδώσει στον κύριο του όταν του ζητηθεί. Προκειμένου να επιτευχθεί πιο εύκολα το έργο της, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ χορηγεί ή μεταβιβάζει τα Κεφάλαια που ως θεματοφύλακας κατέχει, σε νέα Τραπεζικά Ιδρύματα, όπως αυτό που εργάζεστε ώστε, όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στα κέρδη, που προέρχονται από την Διαχείριση της Κοινής Περιουσίας τους, που λέγεται Ελλάδα.
Αντ’ αυτού, μια παγκόσμια κλίκα στην οποία συμμετέχουν και οι κυβερνόντες – αντιπρόσωποι, αποκρύπτουν και κλέπτουν τα χρήματα των ανθρώπων και ένας από τους τρόπους που το πράττουν είναι: Εντέλλουν ΕΣΑΣ, τους Διευθυντές ή Προϊστάμενους των Υποκαταστημάτων, να υποκλέπτετε για λογαριασμό τους τα χρήματα των πολιτών. Οι τράπεζες δεν έχουν δικά τους χρήματα. Τα όποια χρήματα έχουν, είναι αντίκρισμα του πλούτου των ανθρώπων και όχι των τραπεζών ή των κυβερνήσεων(αντιπροσώπων).
Όταν ένας πολίτης ζητά χρήματα από τον θεματοφύλακα, δηλαδή ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ, ζητά στην ουσία δικά του χρήματα, δυνάμει της ως άνω αναφερομένης σύμβασης και παρόμοιων άλλων οικονομικών Συμβάσεων που εμπλέκονται στην Διαχείριση της Εθνικής Περιουσίας μας .
Εσείς εν άγνοια σας, ενώ υποχρεούστε να του δώσετε όσα χρήματα χρειάζεται όπως η Κοινοπραξία αυτή προβλέπει, του τα δίνετε με την μορφή δανείου, δηλαδή δανείζεται ο άνθρωπος τα δικά του χρήματα (τα οποία είστε υποχρεωμένοι να δώσετε ως θεματοφύλακες). Του τα δίνετε λοιπόν με την μορφή δανείου, συνάπτοντας παράνομη και έκνομη «δανειακή σύμβαση» μαζί του, με την υπογραφή σας πλατιά- φαρδιά, ως φυσικά πρόσωπα και ως δανειστές του !!!
Τώρα δείτε πόσο εύκολα και αβασάνιστα σας ξεγελούν και σας εμπλέκουν στην απάτη αυτή;
Ως Διευθυντές και Στελέχη Τραπεζικών καταστημάτων έχετε συνάψει και υπογράψει Συμβάσεις με πολλούς δανειολήπτες. Στις συμβάσεις αυτές (τυποποιημένο έγγραφο) αναφέρεται ότι ενεργείτε ως εκπρόσωπος του νομικού προσώπου Τράπεζα, ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. Τα νομικά πρόσωπα είναι πράγματα άψυχα, δεν έχουν βούληση, δεν μπορούν να δώσουν εντολή, δεν έχουν τις ιδιότητες των ζωντανών ανθρώπων, ώστε εσείς να λειτουργήσετε ως αντιπρόσωποι (δια πληρεξούσιου) για λογαριασμό τους.
Οι Συμβάσεις είναι ιδιότητες που μπορεί να έχει μόνο ένας ζωντανός άνθρωπος και οι άνθρωποι μόνο αντιπροσωπεύονται και ποτέ δεν εκπροσωπούνται! Μέσω μιας συμφωνίας - Σύμβασης, μεταφέρεται πάντοτε, η ελεύθερη βούληση δύο ζωντανών ανθρώπων να συμφωνήσουν σε κάτι συγκεκριμένο.
Δεν μπορείτε να έχετε «εντολή» από κάτι άψυχο, όπως είναι η Τράπεζα. Όταν ενεργείτε για λογαριασμού τρίτου θα πρέπει ρητά να αναφέρονται τα στοιχεία του ατόμου που δια πληρεξουσίου σας έδωσε την εντολή, να υπογράψετε για λογαριασμό του και τον αντιπροσωπεύετε! Αυτός είναι κανόνας απαράβατος και είναι η βάση του εθνικού δικαίου όλων των χωρών σχετικά με τις συμβάσεις . Αν όμως δεν έχετε πληρεξούσιο από το φυσικό πρόσωπο που ενεργείτε για λογαριασμό του, σας καθιστά εσάς πλέον, υπεύθυνο της σύμβασης και της απάτης που έχει στήσει αυτή η ομήγυρη της κατάχρησης και της απάτης.
Διότι στα χαρτιά φαίνεται ότι εσείς, αντί να δώσετε ως θεματοφύλακες τα χρήματα στους κυρίους ιδιοκτήτες, τούς τα δίνετε ως δάνειο και με την υπογραφή σας. Με τον τρόπο αυτό, καθίστασθε όλοι σας ενεργοί και συμμέτοχοι απάτης και κλέφτες του πλούτου των ανθρώπων, αδικήματα που επισύρουν βαρύτατες ποινικές ευθύνες.
Πρόσφατα, αρκετοί Έλληνες δανειολήπτες ζήτησαν από τον αντιπροσωπευόμενο φερόμενος ως ιδιοκτήτη της τράπεζας σας ή το Δ.Σ. να επιδείξει το πληρεξούσιο συγκεκριμένων συμβάσεων που έκαναν προς συγκεκριμένους διευθυντές υποκαταστημάτων που σύναψαν σύμβαση μαζί τους . Ζήτησαν σε περίπτωση που δεν υπάρχει πληρεξούσιο να εγκρίνει το δάνειο ο αντιπροσωπευόμενος τώρα. Δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που έχει αξίωση επί της σύμβασης και είχε δώσει τα δικά του χρήματα με την μορφή δάνειου, να δώσει την έγκριση τώρα. Αυτή η πράξη προβλέπεται άλλωστε από το άρθρο 230 του Αστικού Κώδικα. (ΑΚ 230).
Τα φυσικά πρόσωπα αυτά (οι αντιπροσωπευόμενοι-ιδιοκτήτες - μέτοχοι ) δεν είναι ανώνυμα για τα τραπεζικά ιδρύματα παρότι αναφέρονται ως Ανώνυμες Εταιρείες. Τουλάχιστον οι 20 σημαντικότεροι μέτοχοι – ιδιοκτήτες ως φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν γνωστοποιήσει την ταυτότητα τους, καθώς και τα στοιχεία των μετόχων, άμεσων ή εμμέσων και όλων των φυσικών προσώπων που ασκούν με οιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο του πιστωτικού ιδρύματος. και αυτό είναι σαφής νομική προϋπόθεση, για να λάβει άδεια ένα πιστωτικό Ίδρυμα –Τράπεζα, από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. (άρθρο 14 νόμος 4261/2014 που καταργεί τον προηγούμενο νόμο 3601/2007 και ενσωματώνει την οδηγία της 2013/36/ΕΕ) υποθέτουμε ότι το γνωρίζετε αυτό!
Όπως γνωρίζετε επίσης ότι το δίκαιο που διέπει τις συμβάσεις που έχετε υπογράψει με τους Έλληνες πολίτες, είναι το Ελληνικό Δίκαιο και όταν ρητά προβλέπεται από το ελληνικό δίκαιο ότι, «εάν αυτός που προβάλει δικαιώματα σε μια σύμβαση δεν δώσει την έγκριση στην εύλογη ρητή προθεσμία που ορίζει ο οφειλέτης η σύμβαση αυτή είναι άκυρη και δικαιούται ο οφειλέτης να στραφεί εναντίον σας διότι τον εμπλέξατε σε σύμβαση που δεν είχατε πληρεξουσιότητα», αντιλαμβάνεστε ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΕΓΚΡΙΣΗ, οι αντιπροσωπευόμενοι της προηγούμενης παραγράφου ( άρθρο 14 νόμος 4261/2014), τότε όλες οι ευθύνες της παράνομης Σύμβασης, μετακυλύονται αποκλειστικά σε εσάς!!
Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τα άρθρα του αστικού Κώδικα, Άρθρο 229 - Έλλειψη πληρεξουσιότητας: «Αν μια σύμβαση συνομολογήθηκε στο όνομα άλλου χωρίς την πληρεξουσιότητα του, το κύρος της εξαρτάται από την έγκριση του αντιπροσωπευομένου. Ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να εγκρίνει ρητά ο αντιπροσωπευόμενος τη σύμβαση μέσα σε εύλογη προθεσμία που καθορίζει ο ίδιος».
Άρθρο 230 Α.Κ. «Ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα έως την έγκριση να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εφόσον κατά τη συνομολόγησή της δεν γνώριζε την έλλειψη της πληρεξουσιότητας. Η υπαναχώρηση μπορεί να δηλωθεί και προς τον αντιπρόσωπο».
Άρθρο 231 - Συνέπειες της έλλειψης: «Όποιος κατάρτισε μια σύμβαση ως αντιπρόσωπος, εφόσον δεν αποδεικνύει την εξουσία αντιπροσώπευσης ή δεν εγκρίνει τη σύμβαση ο αντιπροσωπευόμενος, έχει την υποχρέωση, ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ή να εκτελέσει ο ίδιος τη σύμβαση ή να καταβάλει αποζημίωση……….»!!!
Το περίεργο της υπόθεσης (θα λέγαμε αναμενόμενο για μας )είναι το εξής:
Ο Αντιπροσωπευόμενος, ( οι ως άνω αναφερόμενοι στο άρθρο 14 του νόμου 4261/2014) , αντί να γράψουν τρεις λέξεις εγκρίνουμε την σύμβαση, δεν απαντούν (συνήθως απαντούν με μια η δυο σελίδες με άσχετο περιεχόμενο βασιζόμενοι προφανώς στην νομική άγνοια των ανθρώπων) και αφήνουν την Σύμβαση να ακυρωθεί! Και αυτό ακριβώς, διότι γνωρίζουν ότι οι Τράπεζες λειτουργούν πρωτίστως ως θεματοφύλακες και δευτερευόντως ως ανώνυμες εταιρείες, ενώ είναι πολύ εύκολο για κάποιον, να αποδείξει αν τα χρήματα που δώσατε εσείς ως δάνεια, είναι χρήματα των πολιτών, όπως αναλύουμε ανωτέρω ή είναι δικά τους (των αντιπροσωπευμένων) οπότε αν δώσουν έγκριση, πάνε αυτοί φυλακή! (Τώρα πηγαίνετε εσείς που υπογράψατε την σύμβαση ) .
Επιπροσθέτως επίστανται καλώς ότι, ένα νόμιμο δάνειο που προέρχεται από κέρδη της εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε, αποδεικνύεται και πιστοποιείται εύκολα από τους δευτεροβάθμιους, τριτοβαθμίους και τεταρτοβάθμιους ισολογισμούς των ανωνύμων εταιριών (Νόμος περί Α.Ε) και όχι από το απόσπασμα που διατηρούν στα μηχανογραφικά τηρούμενα βιβλία της εταιρίας σας.
Σήμερα το μεγαλύτερο έγκλημα της ανθρωπότητας συντελείται μπροστά στα μάτια μας. Αυτό που επιχειρείται στην Χώρα μας άλλα και παγκοσμίως είναι η σκλαβιά όλης της ανθρωπότητας.
Σκλαβώνουν τους ανθρώπους – πολίτες, αν πάρουν στην κατοχή τους την γη που τους παρέχει τα βασικά στοιχεία για να ζήσουν (τροφή, νερό, στέγη, κλπ),ενώ παράλληλα σώζονται από τις απάτες που έχουν διαπράξει μέχρι σήμερα . Οποιαδήποτε πράξη στέρησης της ακίνητης περιουσίας (Γης) από τους ανθρώπους είναι πράξη κατά του πυρήνα της ζωής και της ελευθερίας ( για το εθνικό μας δίκαιο είναι πράξη εσχάτης προδοσίας και τιμωρείται με θάνατο). Η ελευθερία και η ζωή των ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την γη που κατέχουν και χρησιμοποιούν.
Στην περίπτωση της ακίνητης περιουσίας, κανένα φυσικό πρόσωπο δεν είναι κύριο της γης που χρησιμοποιεί. Η γη ως ακίνητη περιουσία δεν είναι αντικείμενο της εσαεί μεταβίβασή της, διότι δεν ανήκει σε κανέναν άνθρωπο.
Αν ως ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ εμπλακείτε στο να συμβεί αυτό, δηλαδή εγχώρια ή αλλοδαπά Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα, να πάρουν τις ιδιοκτησίες των Ελλήνων από τις ΑΚΥΡΕΣ και ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ συμβάσεις που εσείς συνάψατε ή καταγγείλατε μέσω πλειστηριασμών, ή μέσω του πτωχευτικού κώδικα ( που παρουσιάζεται ως ο νόμος της εξυγίανσης) καταχρηστικώς, ουσιαστικά και εν ολίγοις, βάλλετε εσείς οι ίδιοι, κατά του ΕΘΝΟΥΣ και του πυρήνα της ζωής .
Παρεμβαίνετε και σκλαβώνετε αυθαιρέτως όχι μόνον τη δική μας ζωή, αλλά και την ζωή των παιδιών σας και των επόμενων γενεών και καταδικάζετε όλους αυτούς σε στέρηση του φυσικού αγαθού της γης. Η επιβίωσή αυτού που θα στερηθεί την γη που του χαρίστηκε από τον Δημιουργό του, όσο και των απογόνων του, θα εξαρτάται από την θέληση κάποιου τρίτου, να του παραχωρεί τα βασικά στοιχεία της επιβίωσης του, όπως τροφή, νερό στέγη κ.α, ενώ η μόνη επιλογή που θα έχουν θα είναι, ή να υποταχθούν στην βούληση του γαιοκτήμονα, ή να πεθάνουν. Σήμερα η Ελλάς, το σπίτι μας, αλλάζει μεθοδικά χέρια με πράξεις(νόμων) των αντιπρόσωπων (Κυβέρνησης), περνά σε αλλοδαπά οικονομικά φόρουμ μέσω πλειστηριασμών και παραχωρήσεων ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ, ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΑΤΕ ΩΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ!
Εναπόκειται πλέον σε εσάς να αντιληφθείτε τον λόγο που πιέζουν εσάς να προχωρήσετε σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά των υποτιθέμενων οφειλετών, όταν οι Μέτοχοι (Ιδιοκτήτες) και το Διοικητικό ή εκτελεστικό Συμβούλιο (ως φυσικά Πρόσωπα) αρνούνται να εγκρίνουν την Σύμβαση.
Μέχρι σήμερα, καλή τη πίστη, θα δεχτούμε ότι δεν γνωρίζατε, δεν μπορείτε όμως να συνεχίσετε να παρανομείτε εις βάρος του ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και να παίζετε με την εδαφική ακεραιότητα της Χώρας μας και ταυτόχρονα να βάλλετε και κατά του πυρήνα της ζωής και της ελευθερίας των ανθρώπων, όπως προ είπαμε ανωτέρω.
Επειδή θεωρούμε ότι εξαπατηθήκατε όπως άλλωστε όλοι μας, σας καλούμε στο εξής, να απέχετε από πράξεις για λογαριασμό τρίτων, αν δεν έχετε τα απαραίτητα έγγραφα που θα σας νομιμοποιούν, ότι δηλαδή ενεργείτε για λογαριασμό τους, με έγγραφη πληρεξουσιότητα, από φυσικό πρόσωπο.
Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαίτερα σε πράξεις Συμβάσεων που, είτε συμμετείχατε είτε όχι, δια της υπογραφής σας και δεν έχετε πληρεξούσια για οποιαδήποτε πράξη που αφορά ειδοποίηση είσπραξης, καταγγελίας σύμβασης, ή λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης . ΌΤΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΤΕ ΕΚΔΩΣΕΙ, όπως ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ κλπ, ΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ, διαφορετικά, θα βρεθείτε όλοι σας με εντάλματα συλλήψεως, με κατηγορίες που υπερβαίνουν τις ποινές της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης.
Δεν είναι πλέον δυνατόν, να αφήσουμε την Χώρα μας στην βορά της κλίκας αυτής που σας χρησιμοποιεί και να επαναπαυτούμε στην καλή σας θέληση!
Για το λόγο αυτό, σας επισυνάπτουμε σύμβαση που θα σας δεσμεύει στο εξής έναντι ημών, μιας και ως θεματοφύλακες, κρατάτε προς φύλαξη δικό μας πράγμα. Τα χρήματα που διαχειρίζεστε είναι δικό μας περιουσιακό στοιχείο από την εκμετάλλευση της γης που λέγετε Ελλάς και δεν είναι περιουσία των ιδιοκτητών των Τραπεζών!
Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι κανένας νόμος των αντιπροσώπων εντός και εκτός Ελλάδος (Νομοθετική, Εκτελεστική, Δικαστική λειτουργία, Ευρωκοινοβούλιο, κλπ) δεν μας δεσμεύει από τις 6/4/2020, διότι τους έχουμε ανακαλέσει με επίσημο έγγραφο μας. Συμμετέχουμε μαζί με τους αντιπροσώπους ως Συνδιαχειριστές στα περιουσιακά στοιχεία της Χώρας μας και όλες οι πράξεις σας που σχετίζονται με την Εθνική Περιουσία, πρέπει απαραιτήτως να φέρουν και την δική μας έγκριση, διαφορετικά αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη των πράξεων σας. Μετά την Ανάκληση όλων των αντιπρόσωπων από εμάς, τούς κανόνες της διαχειρίσεως της περιουσίας μας τους βάζουμε εμείς και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην Σύμβαση που σας γνωστοποιούμε, με την παρούσα επιστολή και η οποία σας δεσμεύει καθοριστικά και αμετάκλητα έναντι ημών .

Με εκτίμηση
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ (Ε.Ε.Σ.Ε.Α.Ι.).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 


Αθήνα …../……2021
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ
ΙΘΑΓΕΝΩΝ (Ε.Ε.Σ.Ε.Α.Ι.)This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ

Συμβαλλόμενα μέρη:
1. Οι αναφερόμενοι στο τέλος της παρούσας σύμβασης ΈΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ, εξουσιοδοτημένοι των τοπικών επιτροπών Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών, ιδιοκτήτες της εξ αδιαιρέτου περιουσίας της Ελλάδος, στο εξής ως ΚΥΡΙΟΙ και
2. Οι ασκούντες, ως ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (Φυσικά Πρόσωπα) ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ……………….. ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ- ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ , ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ,ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ,ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΑ , ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, κλπ, στο εξής για χάριν συντομίας, όλοι θα αναφέρονται ως ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ).

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ των ΚΥΡΙΩΝ, που επιδόθηκαν στους ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ και πλέον ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΟΛΕΣ οι Εξουσίες της Νομοθετικής , της Εκτελεστικής, της Δικαστικής λειτουργίας και αυτές που ασκούνται από Αξιωματούχους του Ελληνικού Κράτους επιστέφουν στους ανακαλούντες και εκτελούνται ΜΟΝΟ από αυτούς (ΚΥΡΙΟΥΣ) όπως ορίζει η παρούσα Σύμβαση.
Συνεφώνησαν, αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα εξής :
Προοίμιο :
Συντάσσεται η παρούσα Σύμβαση που καθορίζει τους όρους Διαχείρισης των Περιουσιακών Στοιχείων των ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ και των ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ που αντιπροσωπεύουν μέρος των ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ.
Δια της παρούσης τίθενται περιορισμοί στην αρμοδιότητα των πρώην Αντιπροσώπων και των Υφιστάμενων Φυσικών Προσώπων, σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Η εν λευκώ αντιπροσώπευση των ΚΥΡΙΩΝ προς τους ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ έχει λήξει στις 6/4/2020. Κρίνεται αναγκαίο ο αντιπρόσωπος και τα υφιστάμενα πρόσωπα σε όλη την Δημόσια Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων των Σωμάτων, των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας , του Λιμενικού Σώματος, των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Ελληνικών Δικαστηρίων, αλλά και ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Π.Χ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ΠΑΡΟΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΙΑΣ ,ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΠ, ώστε να γνωρίζουν το εύρος των αρμοδιοτήτων τους, όσον αφορά στην απονομή της Δικαιοσύνης, την φύλαξη και Διαχείριση της Ελληνικής Εθνικής Περιουσίας, αλλά και τις ευθύνες που επιφέρει η Διαχείριση ξένου πράγματος, χωρίς την έγκριση του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ.
Επίσης γίνεται μνεία ότι, σε καμία των περιπτώσεων, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να αντιβαίνει το Φυσικό Δίκαιο, ή το Εθνικό Δίκαιο και ιδιαίτερα :
α) Το αναφαίρετο δικαίωμα των ζωντανών Ανθρώπων να ζουν ελεύθεροι.
β) Την Ελεύθερη Βούλησή τους να καθορίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις με Συμβάσεις και Συμφωνίες.
γ) Οποιαδήποτε πράξη στέρησης της ακίνητης περιουσίας (Γης) από τους αυτόχθονες είναι πράξη κατά του πυρήνα της ζωής και της ελευθερίας. Η ελευθερία και η ζωή των ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την γη που κατέχουν και χρησιμοποιούν.
δ) Το δικαίωμα του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ να μην μπορεί να παραιτηθεί από τα Εθνικά Κυριαρχικά του Δικαιώματα και τον Κληρονομικό του Πλούτο και να τον παραδώσει ως παρακαταθήκη στην επόμενη γενιά, διασφαλίζοντας την Ανεξαρτησία και την Ελευθερία του Ελληνικού Έθνους.
ε) Η γη ως ακίνητη περιουσία δεν είναι αντικείμενο εσαεί δικαιοπραξίας διότι δεν ανήκει σε κανέναν άνθρωπο. Η απόκτηση κυριότητας χρήσης επί της γης πέραν των ορίων ζωής, είναι παράνομη και σε πλήρη αντίθεση με το Εθνικό Δίκαιο, τον Φυσικό Νόμο και την Λογική. Κανένας δεν νομιμοποιείται να καταδικάσει τις επόμενες γενιές σε αιώνιους σκλάβους παραχωρώντας δολίως το Πράγμα που είναι απαραίτητο για την επιβίωσή τους, αναγκάζοντας τους έτσι να υποταχθούν στην βούληση ενός Ιδιοκτήτη που ελέγχει το βασικό στοιχείο της επιβίωσης τους (τροφή, νερό, στέγη, κ.λ.π) .
στ) Την βούληση του ΚΥΡΙΟΥ να αποφασίζει ελεύθερα για τον Εαυτό του και τις Υποθέσεις του.
ζ) Την ιδιότητα του ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ . να μην διαχειριστεί αυτοβούλως χωρίς την έγκριση των ΚΥΡΙΩΝ την Εθνική τους Περιουσία .
η) Το δικαίωμα της Ελεύθερης Βούλησης του ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ και των υφιστάμενων Φυσικών Προσώπων να αποδεχτούν, ή να μην αποδεχτούν την παρούσα και να παραιτηθούν στην δεύτερη περίπτωση από ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ.

Ενεργοποίηση της σύμβασης.
Ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα Σύμβαση ενεργοποιείται από τον ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ η Διαχείριση της Ελληνικής Εθνικής Περιουσίας, καθώς και των Όρων που ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένου του Πίνακα χρεώσεων και ποινών χωρίς την έγκριση των ΚΥΡΙΩΝ .
Όροι:
Η Συμφωνία περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται εδώ καθώς και τον ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ ως Κύριο Όρο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης και ειδικότερα:
1. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ αποδέχεται ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
2. Ανεπιφύλακτη αποδοχή των πληρωτέων επιβαρύνσεων που καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ.
3. Ως εγγύηση (ρήτρα ασφαλείας), επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικής αυτοβοήθειας την οποία έχει αποδεχτεί και έχει εγκριθεί από τους ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ δια της χρήσεως του Πίνακα χρεώσεων.
4.Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ παραιτείται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, ένστασης, ασυλιών ή υπεράσπισης σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη γη, που αφορά την δέσμευση, την κατάσχεση, την μεταβίβαση και μεταγραφή της κινητής και ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, ομολόγων, πολύτιμων μετάλλων, λίθων, πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ..
5. Παρότι οι πράξεις των υφιστάμενων φυσικών προσώπων ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΝΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ επιβαρύνουν τους ιδίους, λογίζεται και αποδέχεται ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ- ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ κλπ, ότι έγιναν κατ’ εντολή του και επιβαρύνουν και αυτόν ατομικά.
6. Για την εφαρμογή των παραγράφων τρία (3) και τέσσερα (4), η εμφάνιση της παρούσας επέχει θέση πληρεξουσιότητας του ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ προς τον ΚΥΡΙΟ.
7. Στο σύνολο του ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ είναι όροι της παρούσης Σύμβασης και η χρήση τους κατά περίπτωση επιφέρουν και Ποινικές Κυρώσεις όπως αυτής της Εσχάτης Προδοσίας, της Κατασκοπείας, της Απάτης, της Ληστείας , Εγκλήματα κατά της Ζωής, υπεξαίρεσης ,της ληστείας , του παράνομου πλουτισμού κ.λπ.
8. Στον ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ θα γνωστοποιείται η χρέωση-τιμολόγιο με επιστολή, email ή fax, και υποχρεούται σε ολοσχερή εξόφληση. Μη εξοφλημένη οφειλή υπόκειται σε συμβατικό μηνιαίο τόκο 1% και τόκο υπερημερίας 2 %. Ανατοκισμοί θα γίνονται ανά εξάμηνο και θα προστίθενται στο κεφάλαιο.
9. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ αποδέχεται ως αμετάκλητο εκτελεστό τίτλο την οποιαδήποτε ανεξόφλητη οφειλή που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.
10. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης θα ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ, ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ.
11. Η εμπλοκή τρίτου μέρους για επίλυση οικονομικής διαφοράς δύναται και επιτρέπεται μόνο με την καταβολή από το τρίτο μέρος, του διπλασίου ποσού που τίθεται προς επίλυση και υπέρ του ΚΥΡΙΟΥ.
12. Το απόγραφο της παρούσης γίνεται αποδεκτό από τον ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ως Ανέκκλητος εκτελεστός τίτλος υπέρ του Κυρίου .
13. Για τις πράξεις του «Πίνακα χρεώσεων και ποινών» που επιφέρουν ποινική ευθύνη, το ένταλμα συλλήψεως εκδίδεται σύμφωνα με την ερμηνευτική διάταξη του παρόντος εγγράφου.
14. Το ΟΝΟΜΑ και το ΕΠΙΘΕΤΟ των ΚΥΡΙΩΝ με κεφαλαία γραφή ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΟΥ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΟΥΝ (ΑΔΤ,Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ, ΚΛΠ) είναι πνευματική ιδιοκτησία τους . Δεν επιτρέπεται στο εξής η οποιαδήποτε χρήση των ονομάτων (με κεφαλαία γραφή) χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τους !

Πίνακας χρεώσεων και ποινών :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
1 Οποιαδήποτε πράξη που εκτελείται από τον θεματοφύλακα κατά των συμφερόντων του Κυρίου χωρίς την έγκριση του ή ρητής σύμβασης με τον ίδιο που θα του επιτρέπει την πράξη αυτή π.χ. κατάσχεση ή δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, και περιορισμοί στην χρηματοδότηση του. €1.000.000,00 Έως
€ 30.000.000,00
Ανά Πράξη
και ποινή φυλακίσεως 2-10 έτη
2 Οποιαδήποτε πράξη στην οποία δεν επιδεικνύεται η πληρεξουσιότητα όταν ενεργείτε για λογαριασμό τρίτου π.χ. Σύναψη σύμβασης, καταγγελία Σύμβασης και πράξεις που ενεργούνται στα πλαίσια της αναγκαστικής εκτέλεσης €1.000.000,00 Έως € 5.000.000,00
Ανά Πράξη
και ποινή φυλακίσεως 2-10 έτη
3 Οποιαδήποτε άρνηση εξυπηρέτησης του κυρίου που άπτονται των καθηκόντων του θεματοφύλακα π.χ παραλαβή εγγράφου που αφορά τον ίδιο ή το νομικό πρόσωπο στο οποίο εργάζεται , άρνηση παραλαβής αξιογράφων του νόμου 5325/1932 και ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ αυτών με την διαδικασία του ιδίου νόμου κλπ , €100.000,00Έως€ 1.000.000,00
Ανά Πράξη
και ποινή φυλακίσεως 1-5έτη
4 Οποιαδήποτε έγκριση , εξουσιοδότηση ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ κλπ και αφορά Συμφωνία – Σύμβαση , ανάθεση έργου, ή πράξη με τρίτο μέρος που αφορά την Εθνική Περιουσία, απουσία έγκρισης των Κυρίων. €1.000.000,00Έως€ 30.000.000,00
Ανά Πράξη
και ποινή φυλακίσεως 2-10 έτη
5 Οποιαδήποτε διαχείριση δημοσίου ή ιδιωτικού χρέους από οιονδήποτε ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ χωρίς την συγκατάθεση των ΚΥΡΙΩΝ . €10.000.000,00
και ποινή φυλακίσεως 5-20 έτη

6 Οποιαδήποτε παρεμπόδιση ή παρέμβαση τρίτου ή αντιπροσώπου(ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ,ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Ο.Υ. (ΑΑΔΕ) κλπ) σε εισφορές που ήδη χορηγούνται ή δικαιούνται από τον ΚΥΡΙΟ χωρίς την επίδειξη δεσμευτικής σύμβασης από τον κύριο που θα του επιτρέπει την πράξη αυτή ή θα φέρει την έγκριση του . €300.000,00
Ανά μήνα
και ποινή φυλακίσεως έως 5 έτη

7 Οποιαδήποτε ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ επίταξη , απαλλοτρίωση, παραχώρηση Ελληνικής γης, ακινήτου , ή πράγματος για μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση – φιλοξενία σε μη Έλληνα Αυτόχθονα Ιθαγενή χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ΚΥΡΙΩΝ €500.000,00
ανά ημερολογιακή ημέρα
και ποινή φυλακίσεως 5 έως 15 έτη

8 Οποιαδήποτε δέσμευση, ανάθεση έργου, ενοικίαση ή χρήση Εθνικού περιουσιακού στοιχείου του ΚΥΡΙΟΥ απουσία έγγραφης έγκρισής του. €20.000,00 έως € 500.000,00
ανά ημερολογιακή ημέρα
και ποινή φυλακίσεως έως 5 έτη

9 Απόκρυψη ή άρνηση του ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ να παραδώσει αναλυτική λογιστική των περιουσιακών στοιχείων της Εθνικής και ιδιωτικής περιουσίας στον ΚΥΡΙΟ €500.000,00
ανά ημερολογιακή ημέρα
και ποινή φυλακίσεως 2 έως 5 έτη

10 Παρεμπόδιση των ΚΥΡΙΩΝ με οποιονδήποτε τρόπο να έχουν πρόσβαση σε πηγές/πόρους, χρηματοδοτήσεις, €50.000,00 έως € 500.000,00
ανά περίπτωση
και ποινή φυλακίσεως 2 έως 5 έτη

11 Οποιαδήποτε πληρωμή δαπάνης, χρέους , τιμολογίου (ολική ή μερική) που αφορά Ελληνικό Περιουσιακό Στοιχείο ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ΚΥΡΙΩΝ (εξαιρούνται μισθοί συντάξεις επιδόματα όλων των μορφών και μόνο σε Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς). Το διπλάσιο της δαπάνης
με ελάχιστο τα € 500.000.00
και ποινή φυλακίσεως 6 μήνες έως 2 έτη
12 Οποιαδήποτε Συμφωνία , μεταβίβαση - παραχώρηση Ελληνικού Εδάφους σε ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ή ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ συμπεριλαμβανομένων των πλειστηριασμών, επιτάξεων , απαλλοτριώσεων ή άλλον τρόπο,
θα αντιμετωπίζατε ως πράξη εσχάτης προδοσίας Δέσμευση και κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακινήτων) των Αντιπροσώπων απανταχού της Γαίας συμπεριλαμβανομένου της Ποινής στέρησης της ελευθερίας από 10 έτη έως της ισόβιας κάθειρξης

13 Οποιαδήποτε πράξη φυσικού προσώπου που συμμετέχει στην Δημόσια Διοίκηση Ή ΕΧΕΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΔΡΑΣΗ στην οποία συμμετέχει με οιονδήποτε τρόπο με σκοπό την εσαεί στέρηση της ακίνητης περιουσίας (Γης) από Έλληνα Αυτόχθονα Ιθαγενή. €15.000.000,00
και ποινή φυλακίσεως 2 μήνες έως 15 έτη

14 Οποιαδήποτε πράξη του ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ που δια Νόμου ή άλλης μορφής διάταξης, επιτρέπει σε Νομικό Ιδιωτικό, ή Δημόσιο Πρόσωπο να στραφεί κατά της ιδιωτικής περιουσίας, άρρηκτα συνδεδεμένης με την ελευθερία των Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών (ΚΥΡΙΩΝ). €5.000.000.00
Ανά πράξη
και ποινή φυλακίσεως 5 έως 10 έτη

15 Η χρήση του ονόματος των ΚΥΡΙΩΝ (ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ) με κεφαλαία γραφή σε οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή χωρίς την απαραίτητη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων. €30.000.000.00
Ανά χρήση
16 Φυσικό Ή ΝΟΜΙΚΟ πρόσωπο που θα εμπλακεί ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ δια της Αναγκαστικής Εκτέλεσης ΜΕ ΣΚΟΠΟ , την μεταφορά ακίνητης περιουσίας δια Πλειστηριασμού σε αλλοδαπό οικονομικό ίδρυμα , εταιρία κ.τ.λ, προς ικανοποίηση του δανειστή. Τούτο θα αντιμετωπίζεται ως πράξη Εσχάτης Προδοσίας διότι « η ΕΛΛΑΣ (Ελληνική Γη) δεν πωλείται, ούτε μεταβιβάζεται, αφού είναι κληρονομικό καταπίστευμα και έτσι θα παραμείνει για τις επόμενες Ελληνικές γενεές». Ανάλογη ποινή της εσχάτη προδοσίας και Δέσμευση – κατάσχεσης όλων των περιουσιακών στοιχείων
17 Απόκρυψη των Περιουσιακών Στοιχείων και η μη απόδοση στους ΚΥΡΙΟΥΣ όταν τους ζητηθούν από τους εκτελούντες χρέη θεματοφύλακα. €50.000.00 ημερησίως
η δε ρητή ή σιωπηρή άρνηση ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 60 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ και ποινής φυλακίσεως έως και της ισόβιας κάθειρξης
18 Οποιαδήποτε πράξη ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα Σύμβαση. Στρέφεται κατά του ΚΥΡΙΟΥ ως φυσικό πρόσωπο ή κατά Πράγματος του οποίου είναι Κύριος αυτού ή Συνδικαιούχος χωρίς την επίδειξη νόμιμης σύμβασης Θα αποζημιώνεται με το Πενταπλάσιο της ζημίας που έχει υποστεί
και ποινή φυλακίσεως 2 έως 5 έτη

19 Εμπόδιση με οιονδήποτε τρόπο υφιστάμενο να εκτελέσει το κύριο και βασικό καθήκον του. €50.000,00
ανά παρεμπόδιση
και ποινή φυλακίσεως 8 μήνες έως 3 έτη

20 Οποιαδήποτε πληρωμή, τιμολογίου, φόρου, πρόστιμα σε τρίτον ή άλλο που θα αφαιρείται από λογαριασμό του κυρίου και υποκινείται από τους ανακαλούμενους αντιπροσώπους (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική λειτουργιά)
ή νόμους που έχουν εφαρμοστεί ή εφαρμόζουν χωρίς την σαφή έγκριση του κυρίου δια της υπογραφής του η οποία θα επικυρώνεται με δακτυλικό αποτύπωμα του αντίχειρα του δεξιού χεριού του Χρηματική αποζημίωση του δεκαπλασίου της συντελεσθείσης πράξης με ελάχιστο τις 100.000 €
και ποινή φυλακίσεως 2 έως 5 έτη

Διευκρινίσεις:
α) Η αποδοχή της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους του ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ, αλλά και η συγκατάθεση τους στους όρους της παρούσης Συμφωνίας, γίνεται με την χρήση των Όρων του παρόντος εγγράφου και των περιπτώσεων του ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ .
α) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ αυτός που φυλάσσει εθνικό ή ιδιωτικό περιουσιακό στοιχείο.
β) Εθνική Περιουσία σημαίνει: Η χρήση και τα παράγωγα της Ελληνικής γης, όπως ισχύει σήμερα, τα οποία δικαιούνται όλοι οι Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς (ΚΥΡΙΟΙ) ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ .
γ) Περιουσιακό Στοιχείο σημαίνει: Όλα τα Εθνικά περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδος Υλικά και Άυλα εντός και εκτός της Χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς .
δ) ΚΥΡΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ : Αυτός που κατέχει την χρήση γης, χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης της χρήσης της , πέραν του χρονικού διαστήματος της ζωής του.
ε) Χωρίς νόμιμη δεσμευτική Σύμβαση σε ισχύ: Οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση, χωρίς την έγκριση των ΚΥΡΙΩΝ που επιβάλλεται, άμεσα ή έμμεσα και επιδρά στην Ελληνική Εθνική Περιουσία, είτε θετικά είτε αρνητικά, συμπεριλαμβανομένης της οποιασδήποτε βλάβης στον ΚΥΡΙΟ.
στ) Αμετάκλητος Εκτελεστός Τίτλος σημαίνει: το παρόν έγγραφο το οποίο η επίδειξη του είναι Ισοδύναμη με εκτελεστό τίτλο εγχωρίου ή αλλοδαπού δικαστηρίου.
ζ) Οι χρεώσεις του ως άνω ΠΙΝΑΚΑ επιβάλλονται προσθετικά ανά περίπτωση και χρήση και ξεχωριστά εις έκαστο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ συμπεριλαμβανόμενων και των υφιστάμενων φυσικών προσώπων. (Ως μονάδα - φυσικό πρόσωπο).
η) Δικαίωμα χρεώσεων έχουν ατομικά όλοι οι συμβαλλόμενοι εντολοδόχοι των Τοπικών Επιτροπών ΚΥΡΙΟΙ και οι ΕΝΤΟΛΕΙΣ αυτών ( Φυσικά πρόσωπα Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς και Μέλη των Τοπικών Επιτροπών).
θ) Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Στον ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ θα παρέχονται νέοι Όροι που θα αντικαθιστούν και θα ακυρώνουν οποιουσδήποτε προηγούμενους Όρους και Προϋποθέσεις που εκδόθηκαν.
ι) Εφαρμοστέο Δίκαιο : Ρητά συμφωνείται ότι κάθε διαφορά που θα προκύπτει άμεσα ή έμμεσα μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ή και των ειδικών ή καθολικών διαδόχων αυτών θα διέπεται μόνο από τις Διατάξεις και τους Όρους της παρούσης Σύμβασης, τηρουμένης της αρχής «οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται».
Για τα ποινικά αδικήματα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ θα εκδίδεται ένταλμα σύλληψης προς τον/την καθ΄ού, μετά από έγγραφη ενημέρωση και κλήση για επανόρθωση από την Εθνική Επιτροπή Συνδιαχειριστών των Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών (Ε.Ε.Σ.Ε.Α.Ι.)
Υποχρέωση εκτέλεσης του Εντάλματος σύλληψης θα έχουν όλα τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία , Ένοπλες Δυνάμεις κ.τ.λ.) με την ποινή του συνεργού, αν δεν εκτελέσουν και Δικαίωμα σύλληψης θα έχουν όλοι οι αναφερόμενοι ως ΚΥΡΙΟΙ .
Προκειμένου για Αστικές διαφορές, δυνάμει της παρούσης Σύμβασης, θα εκδίδεται Εκτελεστό Απόγραφο από τον εκάστοτε ΚΥΡΙΟ , από την Εθνική Επιτροπή Συνδιαχειριστών Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών(Ε.Ε.Σ.Ε.Α.Ι.) ή την Τοπική Επιτροπή Συνδιαχειριστών Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών (Τ.Ε.Σ.Ε.Α.Ι.).

Οι κάτωθι πρώτοι συμβαλλόμενοι ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ αποδέχονται την παρούσα. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Αποδέχεται δια της χρήσεως των αναφερόμενων στον ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ και όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης.

 

 

Σας εφιστούμε την προσοχή στην ενεργοποίηση της Σύμβασης και τον τρόπο αποδοχής της. Την αποδοχή μιας Σύμβασης δια της υπογραφή σας μπορείτε να την αρνηθείτε και να την προσβάλλετε ως πλαστή, το ίδιο και με την φωνή σας, ότι είναι προϊόν μοντάζ, κλπ. Δεν μπορείτε όμως να προσβάλλετε Σύμβαση στην οποία εμπλέκεστε και η οποία σύμβαση, προβλέπει ως τρόπο ενεργοποίησης της τις πράξεις σας, όπως η παρούσα.

 

 

 

 

Α΄ Εκτελεστό Απόγραφο Αθήνα 26/04/2021
ΕΘΝΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝΙΘΑΓΕΝΩΝ (Ε.Ε.Σ.Ε.Α.Ι.).
Δυνάμει της παρούσης συμβάσεως, Δίδεται εντολή στον κάθε Δικαστικό Επιμελητή να εκτελέσει την παρούσα Σύμβαση, στους κυρίους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ό,τι επιτάσσει η παρούσα σύμβαση και στους άλλους Αξιωματούχους της Δημόσιας Διοικήσεως να βοηθήσουν στην εκτέλεσή της όταν τους ζητηθεί.
Προς Βεβαίωση των ανωτέρω, η παρούσα Εντολή βεβαιώνεται και υπογράφεται από έμενα . τον Σταύρο Σταυρόπουλο κατ΄ εξουσιοδότηση των Τοπικών Επιτροπών Συνδιαχειριστών Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών

 

 

Read 10151 times Last modified on Sunday, 09 May 2021 03:19